در طی چند ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی اقدام به بستن اغلب بازارچه ها و مرزهای مناطق کردنشین که در این مناطق تنها منبع درآمد  و اشتغال مردمان کردنشین مناطق مرزی است نموده و به دلیل بی کفایتی مسئولان نظام ناکارآمد در خصوص تخصیص بودجه به استانهای غربی علی الخصوص استانهای کوردنشین و عدم سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال جوانان که توسط نظام فاسد جمهوری اسلامی ایران به عمد نادیده گرفته شده است موجب گردیده که تنها روزنه درآمدی مرزنشینان کورد جهت امرار معاش، شغل کوله بری باشد که هم اکنون در چنین وضعیتی که حتی این دریچه را که آب باریکه اقتصادی برای بومیان منطقه محسوب میشد، از آنان صلب شده است و در همین راستا تمامی کسبه شهر و مراکز خرید بانه با یک حرکت شجاعانه در مقابل این عملکرد و سیاست هدفمند دولت، دست به اعتصاب زدنند و در برابر موانع حکومتی جنبشی مسالمت آمیزی را هدایت می کنند و با وجود حکومت نظامی و فشار حکومت، بانه بیش از بیست چهار روز است که در مقابل ظلم واستبداد سیاسی و هدفمند دولت مقاومت و ایستادگی کرده است، و رمز آن متحد بودن مردم جسور بانه است، که می تواند به عنوان الگویی برای مبارزه هوشمندانه در برابر بی عدالتی و ستم جمهوری اسلامی در دیگر شهرها قرار گیرد و تزریق شجاعت کند.
اکنون که بانه نیازمند یاری و کمک است شاهدیم که در این میان رسانه های داخلی و خارجی با سکوتشان مانع از هم رسانی این اقدام جسورانه شده اند و آن دسته از فعالین و مردم که آگاه به این امر هستند با سکوتشان موجب گردیده اند که بانه به گونه ای تنها بماند و صدای اعتراض این مردم کمتر به گوش برسد، در همین راستا لازم به ذکر است که بعنوان پیام، اینجانب به حضور برسانم که ما اکنون باید بانه را دریابیم و وقت آن است که حداقل فعالان و آزادی خواهان شهرهای که موقعیت بانه ،زندگی سخت کولبری را تجربه و به آن آگاهی دارند و میدانند مردم بانه همانانی هستند که برای نان شب خود و خانواده زندگی و جان خود را به خطر می اندازند، با ایجاد شبکه های محلی و گروهای مجازی و ترغیب مردم برای پیوستن به اعتصاب بانه تلاش نمایند و نگذارند بانه تنها بماند و سیاستی که دولت جمهورس اسلامی در خصوص امنیتی کردن جو منطقه در دستور کار خود قرار داده را با اتحاد مردمی با شکست مواجه نماییم وبا همراهی شهرهای دیگر با این اعتصاب، بزرگ ترین ترس را به جان رژیم جنایتکار آخوندی بیندازند  تا همگی بداند که این مردم هستند که با اتحاد و همدلی و پشتیبانی از همنوعان خود میتوانند حصار رعب و وحشت نظام را بشکنند و ترس را به جان حاکمیت و حاکمان ظالم بیندازند.

با امید رسیدن و دست یابی به احقاق حقوق مردم بانه و کوردستان

صابر رستمی

2018/05/09

Likes(6)Dislikes(0)