با درود فراوان خدمت ملت کورد و یارسانیان عزیز وهمچنین تمامی جوانان یارسانی که در راه آزادی اندیشه وبیان پا به عرصه مبارزات مدنی وسیاسی نهاده تا در این راه پا به پای پیشکسوتان این عرصه، ادامه دهنده راه جانباختگان وبزرگ مردان دلیر راه آزادی واستقلال ملت کورد ویارسان باشند.

اما اکنون که در برهه حساسی از تاریخ ملت کورد ویارسان برای رسیدن به حق وحقوق پایمال شده آنها هستیم دست یاری یکایک شما عزیزان نسل جوان وروشنفکران عقیده را به گرمی میفشاریم واز یکایک شما کمال قدردانی را بجای میآوریم وبه همین موجب از این طریق به اطلاع شما ملت کورد و یارستانی میرسانیم که از این پس سازمان یاریکورد با ایجاد نمایندگی در کشور آمریکا آماده همکاری و همدلی با شما ملت شریف میباشد و از این طریق جناب آقای وحید مرادی (کوالی) را بعنوان نماینده سازمان یاریکورد در آمریکا بصورت رسمی خدمت شما معرفی مینماییم و امیدواریم که بتوانیم با یکدیگر دست در دست هم نهاده ولطف حق ما را یاری نماید تا با چهار اصل پاکی و راستی و نیستی و ردا در کنار شما به شما ملت شریف خدمت رسانی نماییم و به اطلاع تمامی عزیزان میرسانیم که از این پس میتوانند هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را از طریق ایشان به اطلاع سازمان یاریکورد برسانند.

با سپاس فراوان

تلفن تماس:0013145467716 وحید مرادی (کوالی)نمایندگی یاریکورد آمریکا

Likes(5)Dislikes(0)