حدود ۱۷ سال پیش،  ماه فوریه سال ۱۹۹۹ در ترکیه احمد کایا، آوازخوان محبوب کرد، جایزۀ بهترین خواننده سال را در مراسمی در استانبول دریافت کرد. اما این مراسم و حواشی آن باعث شد که زندگی حرفه‌ای احمد کایا در ترکیه به پایان برسد. چرا؟ چون او می‌خواست به کردی آواز بخواند. به زبان نیاکانش.‏

  گزارش گفتگو با گُلتن کایا، همسر احمد کایا . رشته‌ برنامه‌ شاهد عینی ، بخش جهانی بی‌بی‌سی

http://bbc.in/2fYGJv4

Likes(0)Dislikes(0)