اتحاد و همبستگی ضامن پیروزی کورد و کوردستان است

0
31
تقریبا چهل سال پیش،از زمانی که قیام مردمی علیه حکومت خودکامه پادشاهی وقت در ایران ،از راه خود منحرف گشت و نیروهای جهل و تاریکی با سوار شدن بر احساسات مردمی قیام را ربودند،جامعه ی یارسان بر خلاف دیگر اقشار و طبقات ،لایه ها و نیروهای اجتماعی و جریان پر و پا قرص چپ ،نه اینکه چهره ی خمینی را در ماه دیده،بلکه با بدبینی واقع بینانه ی خود چشم انداز آینده ی سیاسی و اجتماعی ایران و بخصوص ملت کورد را تاریک و بد عاقبت دید.
جامعه ی یارسان تلفیق مذهب شیعه ی اثنی عشری با دستگاه حکومت و نهادهای دولتی را عقب گردی خطرناک و تهدیدی جدی علیه تثبیت و تحکیم سختار و امنیت سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران و کردستان و مخصوصا اقلیت مذهبی یارسان که با روی کار آمدن آنها از هیچ جایگاهی چه دینی،سیاسی و اجتماعی برخوردار نبوده و حتی از ابراز اعتقادات و باورهای دینی و قلبی که از هزاران سال قبل سینه به سینه از نیاکانشان به آنها رسیده بود را نداشتند می پنداشت.
از این رو بی دلیل نبود که بخش چشمگیری از جامعه ی یارسان با شکل گیری و در نهایت تثبیت و استقرار رژیم مذهبی در ایران عطای خاک وطن را به لقایش بخشیدند و در ورای مرزها علیه رژیم تازه ،به اشکال گوناگون دست به پیکار و مبارزه زدند.
در طول این چهار دهه حکمرانی رژیم فاسد و حاکم بر ایران با استفاده از سرکوب مردم از هر لحاظ بساط فقر،فحشا،اختناق،جنایت،زندان،شکنجه،اعدام و غارتگری سرمایه های مردم،ایران را به اسارت قوانین ضد انسانی و عقب افتاده ی قرون وسطایی درآورده است و در این بین بیشترین ظلم حکومت حاکم متوجه مردم کورد بود به صورتی که در طول این چهار دهه نزدیک به هفتاد درصد از اعدامها را کوردها شامل میشوند وزندانهایشان مملو از زندانیان سیاسی کورد میباشد که تنها گناهشان درخواست حق و حقوق خود به عنوان یک انسان میباشد.
در این میان جامعه ی یارسان در طول این چهل سال در خفقان کامل به سر برده است به گونه ای که آینده ای برای فرزندان آنها در این حکومت وجود ندارد وبا وجود بهترین و بالاترین رتبه های کنکوری و دانشگاهی جایگاهی در نظام فاسد و دیکتاتوری ایران ندارند و بارها شاهد خودسوزی آنها در اعتراض به پایمال شدن حق و حقوقشان و توهین های نژاد پرستانه از طرف رژیم حاکم بوده ایم.
جامعه ی یارسان به عنوان واحدی اجتماعی و سیاسی پویا،دارای خواسته های شفاف و روشن دینی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است،مواردی که سازمان یاری کورد یارسان و دیگر احزاب و سازمانهای فعال یارسان در برنامه ی سیاسی خود آن را تعریف کرده اند.

بی شک نقش آفرینی آئینها و هویت ها و مبارزات آنها برای اعتلای هویت ملی،ایجاد اتحاد دموکراتیک و پایداری وتداوم چنین اتحادی برای به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس کوردستان بزرگ بسیار ضروری است ،در این میان آئین یاری به عنوان هویتی که بیشترین مقاومت را در مقابل سیاستهای نابودگرانه ی نظامهای ضد کورد داشته میتواند جایگاه برجسته ای را در این مشارکت به خود اختصاص دهد،که در این راستا با اتحاد ،اتحاد انقلابیون کوردستان (یه کێتی شۆڕشگێران کوردستان) و سازمان یاری کورد امید میرود که به مهمترین خواسته ی ملت کورد یعنی زندگی در کوردستان آزاد جدا از هر دین و مذهبی برای سربلندی کوردستانمان برسیم و بنده ی حقیر تقاضا دارم که دیگر احزاب و سازمانهای کورد به این اتحاد بپیوندند ،باشد که بتوانیم سرزمینی آزاد و آرام و به دور از جنگ و خشونت و تبعیض برای فرزندانمان بسازیم.

حق نگهدارتان باشد.

منوچهر پیرمرادی عضو کمیته آلمان ،اتحاد انقلابیون کوردستان  و سازمان یاری کورد

پاسخی بگذارید