مه‌رده‌م پێشکه‌فتێ و هوشیار یارسان له‌ ئروپا

سازمان ، ڕێکخراۆ ، ئه‌نجومه‌نه‌ یارسانیه‌کان له‌ ئروپا

کومیته‌ێ ئه‌نجومه‌ن یارسان-دانمارک له‌ جه‌له‌سه‌ێ گوزه‌شته‌ێ خوه‌ێ وه‌کوده‌نگ به‌ڕیار دا که‌ جارێکتر په‌ێوه‌ندی به‌گرێت وه‌گه‌رد سه‌رجه‌م سازمان ، ڕێکخراۆ ، ئه‌نجومه‌نه‌ یارسانیه‌کان له‌ ئروپا وه‌ مه‌به‌ست دامه‌زرانده‌ن رابته‌ێ دیپلوماسی له‌ چوارچو قانون وه‌ پرنسیپگه‌ل جهانی گشت په‌سه‌ن.
ئه‌نجومه‌ن یارسان-دانمارک ئاماده‌س ئه‌ڕا دامه‌زرانده‌ن رابته‌ێ دیپلوماسیک که‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی مه‌رده‌م یارسان وه‌ کومه‌ڵگاێ یارسان بوت. وه‌ داوا له‌سه‌رجه‌م ئورگان وه‌ چالاکوانه‌ یارسانیه‌کان که‌یم که‌ مه‌نافه‌ێ شه‌خسی، مه‌نافه‌ێ مادی وه‌ ئه‌جنداێ شه‌خسی وه‌که‌نار به‌نریه‌ت وه‌ ته‌نیا مه‌نافه‌ێ مه‌رده‌م یارسان وه‌ کومه‌ڵگاێ یارسان له‌ وه‌ر چه‌و به‌گریه‌ت.
کومیته‌ێ ئه‌نجومه‌ن یارسان-دانمارک پاداگرد له‌سه‌ر پارێزان مسته‌قڵ بین خوه‌ێ ، وه‌ له‌ چوارچو به‌رنامه‌ وه‌  ئه‌ساسنامه‌ێ مه‌رده‌م په‌سه‌ن ادامه‌ وه‌  کارو پروژه‌ێ خوه‌ێ بێه‌ێت. 
کومیته‌ێ ئه‌نجومه‌ن یارسان-دانمارک یه‌ک ده‌سته‌ێ ۳ نه‌فه‌ره‌ (شوڕش مورادی ، سه‌فه‌ر ئه‌زیزی و پاتریک علیمورادی) دیاری کرد ئه‌ڕا ته‌ماس گرده‌ن وه‌گه‌رد سه‌رجه‌م سازمان ، ڕێکخراۆ ، ئه‌نجومه‌نه‌ یارسانیه‌کان له‌ ئروپا وه‌ مه‌به‌ست دامه‌زرانده‌ن رابته‌ێ دیپلوماسی.

وه‌گه‌رد ڕێز

ئه‌نجومه‌ن یارسان-دانمارک

ڕیکه‌فت : ۲۳ـ۶ـ۲۰۱۷

Likes(2)Dislikes(0)