علت امتناع شبکه زاگرس کرمانشاه از پخش برنامه به زبان کوردی چیست؟! آیا کوردی حرف زدن باعث سرطان حلق و یا حنجره می شود؟
آیا این زبان باعث تضعیف نظام می شود؟
آیا این زبان مثل زبان عبری زبان اسرائیلیهاست؟
آیا مردم کرماشان همان مردم اسرائیلند؟
آیا زبان دشمن!!! زبان کوردی است؟
آیا مردم این خطه جزء بشر حساب می شوند؟
آیا زبان کوردی قناست و حرام شرعی است؟
آیا پخش برنامه کوردی باعث تحریک قوه جنسی جوانان است؟
آیا شهوت زاست؟
آیا زبان افراد لخت در ساحل دریاها در اروپا کوردی است؟
آیا سهم مردم کرماشان از شبکه استانی فقط برنامه های دلقک بازی به قصد تحقیر زبان کوردی است؟
آیا پخش برنامه کودک و مستند با مضامین فرهنگی به زبان کوردی از گناهان کبیره است؟
آیا اکثر برنامه های این شبکه باید به زبان شیرین فارسی باشد؟
آیا اکثر برنامه های شبکه استانی تهران و اصفهان به زبان کوردی است؟
و این سوالات همچنان ادامه دارد…..
سالهاست که شبکه زاگروس کرمانشاه در تخریب زبان کوردی و فرهنگ کوردی کمر همت را بسته است.
این کانال که برای استان کرماشان که ۹۸% کورد می باشند برنامه پخش می کند، اما سهم زبان کوردی در این کانال چقدر است؟
تمامی برنامه های خبری، مستند، سریال و برنامه کودک به زبان فارسی پخش می شود!
مجریان این کانال همه فارسی صحبت می کنند
تمام برنامه های طنز و لودگی به زبان کوردی گویش کلهری است. برنامه های کوردی فقط مستند های روستایی و عشایری هستند. زن کورد در این کانال زنی است که در زیر گاو شیر می دوشد و مرد کورد مردی است که گوسفندان را به چرا می برد. کوردها در این کانال در کوهها و بیابانها زندگی می کنند و یا افراد پیر و از کار افتاده ای هستند که تاریخ مصرفشان گذشته، اما اساتید دانشگاه، فرهیختگان و پزشکان و در کل قشر شهر نشین در این کانال فارس زبان هستند!
کودک کورد با لباسهای مندرس و صورتی خشکیده نمایش داده می شود اما کودک فارس با لباسهایی فاخر و صورت گل انداخته!
این کانال به طرز عجیبی کوردها را به سخره گرفته است و قصد این را دارد قشر با پرستیژ، باکلاس و تحصیل کرده را فارس معرفی کند و قشر بی سواد، محروم و عشایر را کورد!
آیا این واقعیت کوردهاست؟
مگر ما کوردهای باکلاس و فرهیخته کم داشته ایم و داریم در کرماشان؟ این تخریب تا کی باید ادامه داشته باشد؟تا کی؟
م.سهرابی از کرمانشاە
Likes(3)Dislikes(0)