رژیم فسق و فجوری جمهوری اسلامی از ابتدای تسلط خویش بر قدرت سیاست حذف فیزیکی مخالفان خود را دنبال کرد و هیچ مخالفتی با اندیشه خود را بر نمی تابید و برای رسیدن به هدف منحوس خود ازهیچ جنایتی فرو گذار نکرد و گروه های و اندیشه های دیگر را که مانعی در سر راه آرمان خواهیهای خود خواهانه خود می دید مطرود اعلام می کرد و طی یک فتوای کاذب و تقیه پردازی علیه مخالفان اعم از کورد،بلوچ،عرب،لر،تالش، ترکمن و آذری و دیگر اقوام را دستگیر نموده و به وضع اسف باری شکنجه می کردند و بعد از اعتراف گیری و بر آورده شدن منویات مورد نظر آنها را برچسپهای دروغین و خود ساخته ضد انقلابی،محاربه( جنگ با خدا) ،تهمتهای نارو ا و غیره می زدند و بعد به چوبه دار می آویختند.
این متجاوزان که سوار موج احساسات بی اساس عده ایی از اقشار نا آگاه شدند و گوی قدرت را دزدیدند که بعد از گذشت سالها هنوز دست از این جنایات خود بر نداشته اند و مثل پیشه دیرینه خود هم اکنون نیز در ملاء عام و خفا شکنجه ،قطع عضو ،هتک حرمت، تجاوز به زن و مرد ،تبعید اجباری که میلیونها نفر از روشنفکران ایرانی و ملیتهای تحت ستم ایران گرفتار آن هستند ،را انجام می دهند و زندانها را از زن و مرد پر کرده و آنها را در شرایط توحش زدگی که در اندیشه آنها جاریست قرار داده اند و این رژیم و تفکر قرون وسطی ایی از هیچ عمل شنیع و غیر انسانی دریغ نکرده و همچنان بر اعمال ناجوانمردانه خود اصرار می ورزد.
تلویزیون صدای امریکا به تاریخ22.09.2014 مصاحبه ایی داشته است با امیر فرشاد ابراهیمی که بسیجی و از همدستان سابق رژیم جمهوری اسلامی بوده و اکنون خود را مخالف رژیم معرفی می نماید و بخشی از خاطرات خود را اینگونه بیان میدارد.
در زمان عملیات مرصاد که مجاهدین خلق آن را فروغ جاویدان نام نهاده اند مجاهدین خلق جنایات زیادی مرتکب شده اند از جمله هر سرباز،بسیجی یا افسری که زخمی بوده را آتش زده و از پنجره بیمارستان به بیرون پرت می کردند در صورتیکه این اظهارت طبق نظر راوی هیچگونه حقیقت ندارد.
من در آن برهه از زمان پیشمرگه کوردستان بودم و نه تنها وابستگی به سازمان مجاهدین خلق نداشته، بلکه خودم را ایرانی نمیدانم کرد و کردستانی هستم .
من به صورت اتفاقی به اسلام باد غرب سفر نموده واز شرایط آنجا جویا شدم و به عینه شاهد بودم که مجاهدین خلق با تمام نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی به مقابله برخاسته و با انها مقابله می کند و مشکلی که گریبانگیر مجاهدین خلق بود وجود اسرای زیادی بود که روی دست انها مانده بودند چون باور به این نداشتند آنها را به قتل بر سانند از طرفی دیگر پاسداران رژیم جنایتکاری اسلامی برای تضعیف مجاهدین ، اجساد کشته شده بسیجی ها یا سربازها را سربریده و آتش می زدند و در بوق کرنای تبلیغاتی خود می دمیدند که این بی رحمی ها و کارهای غیر انسانی را مجاهدین خلق انجام داده و این چنین احساسات افکار عمومی را به دروغ علیه آنها بی می انگیختند.
لازم به ذکر است که روای از اقشار مختلف استان کرمانشاه از جمله کرند غرب، اسلام آباد و روستای اطراف که شاهد تمام وقت مجرا بودند سخن می راند که آنها اظهار داشتند که مجاهدین خلق هیچ گونه جنایاتی درآن بحبوحه انجام نداده است و تمام جنایات را متوجه رژیم نامیمون جمهوری اسلامی می دانستند که بعد از تمام غائله به جرم همکاری با مجاهدین خلق خیلی از اقشار جامعه را ترور و سر به نیست کرده اند و حتی از مردم عادی چون چوپانان و دامهای آنها نیز گذشت نکردند و همه را به قتل رساندند.
این جملاتی چند در پاسخ به این آقای پاسدار امیر ابراهیمی می باشد که با کمال پرویی و گستاخی در پیش روی افکار عمومی جامعه جهانی از حقایق چشم پوشی کرده و مبادرت به دروغ پردازی مینماید و جنایت های ،قتل ،کشتار و ترورهای این رژیم دیکتاتوری و تمامیت خواه را موجه جلو می دهند و به این لابی گری ریاکارانه خود در صدد مبارزه با این رژیم متحجر و عقب مانده هستند وبر این باور هستند که خواهان بر اندازی رژیم جمهوری اسلامی بدون کشتن حتی یک نفر می باشند که پیام او دعوت به مماشات یا جدال در فضای مجازی می باشد که بدین شیوه کاری از پیش نخواهد رفت بلکه این سلطه طلبهای عوام فریب هر روز گستاج تر و وحشی تر خواهند شد.
جمهوری جهل اسلامی و چوماقدارانی همچون امیر فرشاد ابراهیمی وقتی در مقابل پیشمرگان کردستان بە ر‌هبری حزب دمکرات کردستان و سازمان انقلابی کردستان کوملە شکست میخوردند و توان مقاومت را نداشتند سر سربازان و پاسداران کشتە شدە را از تنشان جدا میکردند و دست بە تبلیغات و دروغگوی میزدند کە گویا پیشمرگان کردستان سر افراد نزامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی میبرند.
حالا جنایتکارانی مثل امیر فرشاد ابراهیمی آمدەاند بە عنوان پناهندەی سیاسی و مخالف رژیم دفاع از جنیتهای اربابانشان میکنند و جنایتهای کە خودشان مرتکب شدەاند بە گردن دیگران میندازند.
به امید روزی که این جنایتکاران در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و آنها را در قبال جرمهای که مرتکب شده اند بازخواست کنیم.
علی فضلی ٢٣.٩.٢٠١٤
1269627_10151911097332394_238139923_o

Likes(0)Dislikes(0)